Master's Thesis

Traffic Accident as a Cause of a Traumatic Situation

Final Thesis 2.37 MB

Author of thesis: Ing. Denisa Bednářová

Acad. year: 2013/2014

Supervisor: prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.

Reviewer: Ing. Tomáš Barňák

Abstract:

The thesis refers to the issue of road accidents and their prevention in the Czech Republic, seen as a negative phenomenon in modern society. It is divided into two relatively independent parts, theoretical and practical. The theoretical part focuses on a general description of traffic accident and states their main causes. Moreover, it deals with a road accident as a traumatic event having negative effects on life of involved people, especially on the human psyche. At the end of this part you can find basic principles of emergency intervention on casualties of road accidents and organizations which offer free help to road accident casualties. In the practical part of this work there is a study of road accidents that happened in the region of the Czech Republic from the point of view of their causes and the age of the driver.

Keywords:

road accident – causes of road accidents  – prevention – traumatic event –road accident casualty – trauma – emergency intervention – road accident statistics

Date of defence

23.6.2014

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaBznamka

Grading

B

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study programme

Forensic Engineering (MFE)

Study field

Expert Engineering in Transport

Composition of Committee

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda)
Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen)
Ing. Jiří Novotný (člen)
Ing. Jaroslav Kudláček (člen)

Práce má celkově dobrou úroveň zpracování. Diplomantka prokázala schopnost teoretického zpracování zadaného tématu včetně schopnosti výzkumné práce, správné volby výzkumných metod i interpretace zkoumaných dat.
Mark
A
A
A
A
A
B
A

Grade proposed by supervisor: A

Reviewer’s report
Ing. Tomáš Barňák

Diplomová práce má celkově nadprůměrnou úroveň, od začátku teoretické části kde jsou zpracovány všechny podstatné informace o daném tématu, až po konec praktické části která vhodně doplňuje shrnutí teorii.
Mark
A
A
A
A
A
A
A

Grade proposed by reviewer: A