Master's Thesis

Economic Evaluation of Public Investment Project

Final Thesis 1.65 MB Appendix 1.09 MB

Author of thesis: Ing. Kristina Balogová

Acad. year: 2019/2020

Supervisor: doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D.

Reviewer: Ing. Petra Vorlíčková

Abstract:

This thesis deals with the economic evaluation of optimalization of transport infrastructure. Aim of the thesis is to define problematics of economical evaluation of public investment projects and It’s specifics. In analytical part It describes theme of public sector, project life cycle, cost output methods and transport infrastructure evaluation. In the practical part, the project is analysed in the original variant and in case of project suspension for one year. Furthermore, there are perfomed evaluation analyses by sensitivity and quantitative analyzes for both variants.

Keywords:

Public investment project, cost-benefit analysis, HDM-4, economical evaluation, net present value, sensitivity analysis, quantitative analysis.

Date of defence

28.1.2020

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaAznamka

Grade

A

Process of defence

Studentka seznámila členy státní zkušební komise se svou závěrečnou prací, jejíž hlavní náplní bylo ekonomické hodnocení veřejného investičního projektu. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na výborné požadované úrovni.

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Institute of Structural Economics and Management

Study programme

Civil Engineering (N-P-C-SI)

Study branch

Civil Engineering Management

Composition of Committee

doc. Ing. Mária Zúbková, PhD. - předseda,
doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. - místopředseda,
Ing. Petr Vařbuchta - tajemník,
Ing. Martin Marek - tajemník,
Ing. Martin Comorek, Ph.D. - člen,
Ing. Jana Nováková - člen,
Ing. et Ing. Martin Tuscher - člen,
JUDr. Ing. Jitka Matějková - člen,

Supervisor’s report
doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D.

Grade proposed by supervisor: A

File inserted by supervisor Size
51717.pdf 155.12 kB

Reviewer’s report
Ing. Petra Vorlíčková

Grade proposed by reviewer: A

File inserted by the reviewer Size
51368.pdf 70.71 kB