Doctoral Thesis

Removal of selected xenobiotics at municipal WWTP´s

Final Thesis 30.13 MB Appendix 2.63 MB Summary of Thesis 1.87 MB

Author of thesis: Ing. Adéla Žižlavská

Acad. year: 2019/2020

Supervisor: prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Reviewer's: RNDr. Igor Rusník, Ph.D., prof. Ing. Igor Bodík, Ph.D.

Abstract:

The development of the chemical and pharmaceutical industry and the massive use of synthetic substances in various industries has become indispensable for our society. Unfortunately, this progress has brought a whole new kind of pollution. It is a group of substances which imagine for living organisms’ greater risk than 'normal' organic pollution. Because they have extraneous origin compared with naturally occurring compounds, they are called "Xenobiotics." It is a group comprising a large number of different substances, with dissimilar physical, chemical and biological properties such as pharmaceuticals, pesticides, detergents, paints, varnishes, plastic packaging, food additives, cosmetic products, drugs, and many others. Although these substances began to enter the water cycle as early as 30 years of the 20th century, their concentration often moves to the limit of the detection limit, so their presence in the water began to be examined in more detail in the 1980s, following the development of analytical technologies chemical composition of water. The main danger of these substances is that doesn’t primarily effect on water quality, but directly affect on the organisms  by confusing of the endocrine system or by directly damaging RNA or DNA, causing mutagenic changes, cancer-causing proliferation, birth defects, metabolic disorders, gender changes, the degeneration of reproductive capacity of entire populations or the disappearance of self-preservation instinct. The source of xenobiotics in the water cycle is predominantly wastewater, which generated through the wastewater treatment, which not designed to eliminate this type of pollution.
he dissertation thesis deals with the issue of xenobiotics in wastewater and is divided into the theoretical and experimental part. The theoretical part summarizes the xenobiotics current state of knowledge in wastewater from their history, origin, classification, possibilities of elimination to impacts on the environ

Keywords:

Xenobiotics, micro-pollutants, waste water, wood-burning fungi, environment, wastewater treatment technology, bioremediation, biofiltration.

Date of defence

18.10.2019

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaPznamka

Process of defence

Disertační práce je příspěvkem řešení problematiky xenobiotik v odpadních vodách. Hlavní přínos práce je v rozpracování a ověření metody inokulace a trustifikace bionosičů na vzorky hub. Otázky a odpovědi: Byl konstrukční materiál kostek zhotoven z materiálů homogenního a byla ověřena účinnost složení konstrukčního materiálu? Vysvětlit nejasnost v Curiculum vitea? Uvažuje se o porovnání účinnosti i pro další složení konstrukčních materiálů nosičů. Vznikla chyba při přepisu. Má zvolený druh dřevokazní houby speciální nároky na životní prostředí? Jakou odhadujete živostnost z volených bionosičů? Zvolená dřevokazná houba vykazuje nenáročnost na životní prostředí a značnou odolnost vůči vnějším vlivům. Použité nosiče byly testovány krátkodobě, na reálnou životnost nelze usuzovat. Odvozují se zkoumané látky na nosič? Analyzoval se obsah látek? O2, ORP, T během pokusu? Ne. Ne, je plánován do budoucna. T se měřila, ostatní ne. Bylo měněno téma disertační práce u státní doktorské zkoušky? Uspořádání matrice, na které probíhalo testování a předpoklady do budoucna? Dotazy byly zodpovězeny s kladným výsledkem.

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Institute of Municipal Water Management

Study programme

Civil Engineering

Study branch

Water Management and Water Structures

Composition of Committee

prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. - předseda,
prof. Ing. Igor Bodík, Ph.D. - oponent,
RNDr. Igor Rusník, Ph.D. - oponent,
prof. Ing. Jan Šulc, CSc. - člen,
doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. - člen,
doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. - člen,
Ing. Petr Prax, Ph.D. - člen,
doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc. - člen,
Ing. Karel Drbal, Ph.D. - člen,
doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D. - člen,
doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D. - člen

File inserted by supervisor Size
49990.pdf 90.62 kB

Reviewer’s report
RNDr. Igor Rusník, Ph.D.

File inserted by the reviewer Size
49976.pdf 136.32 kB

Reviewer’s report
prof. Ing. Igor Bodík, Ph.D.

File inserted by the reviewer Size
49991.pdf 180.84 kB