Bachelor's Thesis

Tool

Final Thesis 2.04 MB

Author of thesis: BcA. Lukáš Dobeš

Acad. year: 2018/2019

Supervisor: BcA. Lukáš Kijonka

Reviewer: Mgr. Roman Novotný

Abstract:

Design of a decentralized study program parallel to design syllabus at FAVU VUT in Brno. All human-designed systems are subject to a grey-hat penetration test, including school systems. Boundary testing makes current meta available: the best strategy to play in such a system while simultaneously visualizing places to repair the system. What is the current meta in graphic design education? What infrastructure of movement in the new space must be built and what is the index currently available for us to move in?”

Keywords:

design, methodology, syllabus

Date of defence

12.6.2019

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaBznamka

Grade

B

Process of defence

Student na úvod představil projekt bakalářské práce a následně se přečetly posudky vedoucího a oponenta. Od oponenta zazněl dotaz na „profil absolventa missing studies“ (jde spíše o přehled či návrh doplňkového studia). Prezentace studenta a posudků zabralo hodně času na úkor diskuze. V té byl kladně hodnocen studentův text, provedená rešerše a výzkum. Kritika směřuje ke schopnosti výsledky výzkumu předat – odprezentovat složitý obsah. J. Brož kritizuje absenci praktického, resp. vizuálního výstupu projektu. L. Dobeš obhajuje potřebu upozornit na chybějící výuku metodiky a teorií. V diskuzi zazněla kritika absence aplikování metodik v praxi.

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study programme

Fine Arts

Study branch

Visual Art - Design

Composition of Committee

doc. MgA. Mikuláš Macháček (předseda)
MgA. Tereza Hejmová (člen)
Mgr. Tomáš Javůrek, DiS. (člen)
MgA. Jan Brož (člen)
MgA. Petr Štěpán (člen)
MgA. Ivars Gravlejs (člen)

Supervisor’s report
BcA. Lukáš Kijonka

Grade proposed by supervisor: A

File inserted by supervisor Size
Dobes_posudek_vedouci_prace_Kijonka.pdf 126.46 kB

Reviewer’s report
Mgr. Roman Novotný

Grade proposed by reviewer: B

File inserted by the reviewer Size
Dobes_posudek_oponet_Novotny.pdf 199.94 kB