Bachelor's Thesis

Automation of process of inserting the part into the welding device

Main document 2.83 MB Appendix 1.72 MB

FSIBachelor's ThesisStudent: Bc. Tomáš AdámekAcad. year: 2017/2018

Leader: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Opponent: Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D.

Main topic of this bachelor thesis is the design of the automation process of inserting part into the welding fixture for resistence welding in he company PWO Czech Republic a. s. Valašské Meziříčí, active in the field automotive industry. Based on an intial research, containing industrial robots and manipulators, an automation concept is developed, including an economic assessment of the purpose of this automation. In the second part of the thesis is realized
the construction of a suitable end effector, along with the technical documentation of selected parts of the effector.

Language

Czech

State

Defended (thesis was successfully defended)

Grade

A

Faculty

Department

Study branch

Fundamentals of Mechanical Engineering

Classification by leader
Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Student samostatně vypracoval závěrečnou práci na zadané téma. V jednotlivých kapitolách práce jsou postupně splněny všechny vytýčené cíle. Použité metody a prostředky jsou adekvátní.  Grafická, jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá.
Práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji k obhajobě.

final grade: A

Evaluation criteria Grade
Fulfilment of requirements and objectives of assignment A
Working process, extent and suitability of applied methods A
Scholarly contribution and originality A
Ability to interpret achieved results and draw conclusions A
Applicability of results in practice or theory A
Logical arrangement of thesis and its layout A
Grafic layout, used style and language level B
Work with used sources including quotations A
Student's independence when working on the topic A

Classification by opponent
Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D.

Diplomant provedl zevrubnou rešeršní činnost. Konstrukční návrh je též velmi zdařilý. Celkově se mi práce velmi zamlouvala. Cíle práce byly splněny dle zadání. Do budoucna bych doporučil vhodně zvolené obrázky s popisy.

final grade: A

Evaluation criteria Grade
Fulfilment of requirements and objectives of assignment A
Working process, extent and suitability of applied methods A
Scholarly contribution and originality A
Ability to interpret achieved results and draw conclusions A
Applicability of results in practice or theory A
Logical arrangement of thesis and its layout A
Grafic layout, used style and language level B
Work with used sources including quotations A

Literature

SICILIANO, Bruno a Oussama. KHATIB. Springer handbook of robotics. Berlin: Springer, c2008. ISBN 978-3-540-23957-4
KOLÍBAL, Zdeněk. Roboty a robotizované výrobní technologie: 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně - nakladatelství VUTIUM, 2016. ISBN 978-802-1448-285
NOF, Shimon Y. Handbook of industrial robotics: 1. 2nd ed. New York: John Wiley, c1999. ISBN 978-047-1177-838

Keywords

Automation of production process, end effector, robotization of work cell, economic evaluation