Course detail

Obhajoba disertační práce

FA-D012Acad. year: 2020/2021

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

SCHMEIDLER, K. a kol. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě. Brno: Novotný, 2001
STÖRIG, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: Vyšehrad, 1999
BEDRNOVÁ, E. a I. NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2012
EFMERTOVÁ, M. a A. MARES. Historie vědy a techniky. Praha: Cefres, 2002
GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 2013
KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 2012
ODEHNAL, I. Úvod do filozofie člověka. Brno: Cerm, 2001

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.