Course detail

CESA-SORSAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

• BĚLOHLÁVEK, F. (2016). Jak vybrat správného člověka na správné místo. Praha: Grada (CS)
• EVANGELU. E. J. et al. (2014). Rozvoj a motivace zaměstnanců v malé a střední firmě. Praha: KEY Publishing (CS)
• MIKULÁŠTÍK, M. (2010). Tvořivost a inovace v práci manažera. Praha: Grada. (CS)
• MILLER, J. G. (2006). Flipping the switch. London: Profile Books (CS)
• ROSINSKI, P. (2009). Koučování v multikulturním prostředí. Praha: Management Press (CS)
• ŘEZÁČ, J. (1998). Sociální psychologie. Brno: Paido (CS)
• SLAMĚNÍK, I., VÝROST, J. (1997). Sociální psychologie. Praha: ISV. (CS)
• SVOBODA, B. (2006). Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Avicenum (CS)
• SLEPIČKA, P., HOŠEK, V., HÁTLOVÁ, B. (2006). Psychologie sportu. Praha: Karolinum (CS)
• VANĚK, M., HOŠEK, V., SLEPIČKA, P. (1989). Psychologie tělesné výchovy a sportu. Praha: SPN (CS)
• VYBÍRAL, I. et al. (2003). Základy sociální psychologie. Praha: Portál. (CS)
• WALKER, A. J. (2003). Moderní personální management. Brno: Management Press. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme BPC-STC Bachelor's, 2. year of study, winter semester, 3 credits, elective
    , 3. year of study, winter semester, 3 credits, elective

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer