Course detail

Integrated corporate infrastructure 1

FP-PI1Acad. year: 2020/2021

The course gives a comprehensive overview of the principles and approaches to the analysis, design and management of an enterprise's communication infrastructure and the possibilities of its implementation in the enterprise and CI.
For the practical part of teaching is used for teaching specialized laboratory infrastructure communication systems.

Learning outcomes of the course unit

Manažerské kompetence:
- rozhodování o správnosti projektovaných řešeních Integrované podnikové infrastruktury a jejich technických a technologických aspektech
Specializované kompetence:
- rozhodování v systémových návrzích a projektovém řešeních Integrované podnikové infrastruktury a jejich technických a technologických aspektech

Prerequisites

Entry requirements for students are placed at the level of knowledge of the problems of infrastructure communication systems, computer networks and business critical applications.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Jordán V., Ondrák V.: Infrastruktura komunikačních systémů I., Univerzální kabelážní systémy, 2. rozšířené vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5115-5
Jordán V., Ondrák V.: Infrastruktura komunikačních systémů II., Kritické aplikace, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5240-4
Normy: ČSN EN 50173, 50174
Baseline Security Recommendations for IoT. ENISA, 2017. ISBN: 978-92-9204-236-3.

Planned learning activities and teaching methods

The course contains lectures that explain basic principles, problems and methodology of the discipline, and exercises that promote the practical knowledge of the subject presented in the lectures.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

It will be specified by teacher.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

- Základní pojmy a definice kritické infrastruktury podniku, legislativa, normy
- Kritické komunikační infrastruktura (CCI), vazby na ostatní části komunikačního systému.
- Kritické komunikační systémy - základní problematika, rozdíly v principech řešení komerčních (administrativních, logistických atd.) komunikačních systémů.
- Topologie a redundance v systémech CCI.
- Protokoly a časování systémů CCI.
- Systémy managementu pro řízení CCI.
- Požadavky na spolehlivost, bezpečnost a rychlost, topologie, redundantní (záložní) trasy, výpočet kapacit páteřních vedení, postup návrhu.
- Systémový návrh řešení - topologie, aktivní prvky komunikační protokoly a zabezpečení.

Aims

Students gain understanding on the principles of corporate communications infrastructure solutions, methods and approaches to deal with them and use in the design of enterprise communications infrastructure in CI, including practical skills in implementing them.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

It will be specified by teacher.

Classification of course in study plans

  • Programme MBA-IM Master of business administration, 1. year of study, winter semester, 6 credits, compulsory

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

36 hours, optionally

Teacher / Lecturer