Course detail

Bachelor Seminar

FSI-6AAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

SZOTKOWSKÁ LACKOVÁ, Eva. Bakalářská a diplomová práce je hra, aneb, 10 + 5 tipů, jak napsat závěrečnou práci rychle, efektivně a bez stresu. Písek: Genius Institut, 2019. ISBN 978-80-270-5293-6. (CS)
SZOTKOWSKÁ LACKOVÁ, Eva. Bakalářská a diplomová práce je hra, aneb, 10 + 5 tipů, jak napsat závěrečnou práci rychle, efektivně a bez stresu. Písek: Genius Institut, 2019. ISBN 978-80-270-5293-6. (CS)
KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. Nitra: Enigma, c2008. ISBN 978-808-9132-706. (CS)
KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. Nitra: Enigma, c2008. ISBN 978-808-9132-706. (CS)
ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. Velká řada. ISBN 80-7198-173-7. (CS)
ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. Velká řada. ISBN 80-7198-173-7. (CS)
SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Jak nepsat diplomovou práci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. Günther. ISBN 978-80-244-2968-7. (CS)
SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Jak nepsat diplomovou práci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. Günther. ISBN 978-80-244-2968-7. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme B3S-P Bachelor's

    branch B-STI , 3. year of study, summer semester, 2 credits, compulsory

Type of course unit

 

Exercise

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer