Course detail

FP-APSPAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

GARZINOVÁ Romana, Zora JANČÍKOVÁ a Ondřej zimný, Základy automatizace technologických procesů v teorii. 1. vyd. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2013. 179 s.. ISBN 978-80-248-3044-5.
MAREK David, Petr NĚMEC a Václav FRANČE, Automatizace práce v ČR. Proč se (ne)bát robotů. Deloitte. 2018. 38 s.. Dostupné: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/strategy-operations/Automatizace-prace-v-CR.pdf.
GOMBÁR, Miroslav, Ján KMEC, Ján DOBROVIČ a Radoslav SEMAN. Manažérske praktiky navrhovania produkčných procesov a výrobkov. 1. vyd. Stalowa Wola, Polsko: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2018. 153 s. Vědecká monografie č. 15 810 9. ISBN 978-83-63767-78-5.
KAMPF, Rudolf, Vojtěch STEHEL, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Xiquan LIU, Bihan LI a Wei CUI. Logistics of production processes. University textbook. 1st edition. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2017. 207 s. ISBN 978-80-7468-115-8
KMEC, Ján, Štefan VALENČÍK, Miroslav GOMBÁR, Monika KARKOVÁ a Alena VAGASKÁ. Logistic Approach of Building and Development of Production System. Nase More, Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 145-149. ISSN 0469-6255.
DOBROVIČ, Ján, Miroslav GOMBÁR a Ján KMEC. LOGISTIKA - Základy podnikovej logistiky. prvé. Slovensko: Bookman s.r.o., 2016. 155 s. ISBN 978-80-8165-192-2.
KMEC, Ján, Daniel KUČERKA, Rudolf KAMPF, Soňa RUSNÁKOVÁ, Miroslav GOMBÁR a Jana DEPEŠOVÁ. Průmyslová Logistika ve strojírenství : studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. ISBN 978-80-7468-088-5.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-MIn Bachelor's, 3. year of study, winter semester, 3 credits, elective

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer