Course detail

FP-UPSAcad. year: 2020/2021

The course focuses on the following topics: principles of communication within computer networks, designing and construction of computer networks, computer networks management.

Learning outcomes of the course unit

Students will be made familiar with basic principles of computer networks, especially in the area of their designing and structure, as well as the communication principles. After finishing the course they will be able to design a computer network and to solve problems regarding communication within computer networks, and to carry out their management.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Dostálek, L. a A. Kabelová. Velký průvodce protokoly TCP/P a systémem DNS. Praha, Computer Press. ISBN: 8072263234.
Bigelow, S. J. Mistrovství v počítačových sítích. Praha Computer Press 2004. ISBN 80-251-0178-9
Horák, J. Malá počítačová síť doma a ve firmě. Praha, Grada 2003. ISBN 80-247-0582-6
Kasl, J. Informační a komunikační systémy. 1. vyd. VŠE, Praha 1999. 123 s. ISBN 80-245-0001-9
Horák, J.a M. Keršláger. Počítačové sítě pro začínající správce. Praha, Computer Press. ISBN 80-722-6876-7
Pužmanová, R. Moderní komunikační sítě od A do Z. Praha, Computer Press, ISBN 8072260987
Jeger, D. a J. Pecinovský. Postavte si vlastní počítačovou síť. Praha, Grada. ISBN 80-7169-700-1.
Jacobsem, O. a D. Lynch. A Glossary of Networking Terms: (viz RFC 1208), Intereop, Mountain View, CA 1991. 18 s. ISBN 99-00-01128-X.
Jirkovský, V.: Vademecum správce sítě. Praka, Grada 2001. ISBN 80-7169-745-1
Osterloh, H. TCP/IP Kompletní průvodce. Praha, SoftPress 2002. ISBN: 8086497348
Pužmanová, R. TCP/IP v kostce. Kopp. ISBN: 80-7232-236-2
Rudolf, V. a P. Šmrha. Internetworking pomocí TCP IP. Kopp, České Budějovice 1994. 134 s. ISBN 80-85828-09-X.
Shinder, D.L. Počítačové sítě. SoftPress 2003. ISBN 8086497550
Sportack, M. A. Směrování v sítích IP. Praha, Computer Press 2004. ISBN 80-251-0127-4

Planned learning activities and teaching methods

The course contains lectures that explain basic principles, problems and methodology of the discipline.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Znalosti jsou ověřovány zkouškou, která se skládá ze dvou částí v různých termínech. První částí je test, pokud student nezodpoví správně alespoň 50% otázek testu, nemůže pokračovat v druhé části. Druhá část má ústní formou. Při ústní zkoušce student obdrží náhodně dvě otázky, na které má vymezený časový prostor 20 minut na přípravu. Vlastní zkouška probíhá diskusí nad otázkami.
Dovednosti studenta jsou ověřovány na základe vypracování komplexní semestrální práce.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Výsledné hodnocení je váženým aritmetickým průměrem s těmito váhami:
Vypracování semestrální práce 30 %
První část zkoušky (test) 20 %
Druhá část zkoušky (ústní) 50 %

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Basic concepts
2. Network taxonomy
3. Network models and architectures (principals, horizontál and verticál communications)
4. Network model ISO/OSI
5. Network architecture TCP/IP
6. Physical layer 1 (baseband, broadband, coding, modulation, synchronization)
7. Physical layer 2 (real transmission environments)
8. Link layer (MAC, LLC, collision)
9. Ethernet, VLAN, Spaning tree
10. Network vrstva (IP protokol, address, routing, ARP, ICMP, utility)
11. Transport layer (role, address, protocols UDP, TCP, utility)
12. Application layer (DNS, RDNS, Telnet FTP, TFTP)
13. Application layer (mail, WWW, VoIP, SNMP)

Aims

The main objective of the course is to familiarise students with basic terms and technologies with respect to computer technologies and computer networks.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Attendance at lessons is not checked. The course consists of lectures only, and the attendance at them is not compulsory.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-MIn Bachelor's, 2. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

eLearning