Course detail

Presentation of the research plan of the dissertation

FP-pvzDAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Prezentace výzkumného záměru disertační práce má napomoci posoudit vytýčení cíle disertační práce, postup prací na zvoleném tématu, očekávaný vědecký přínos dizertační práce a metodologii výzkumu

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme DSP-ŘEP-KS Doctoral, 2. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory
  • Programme DSP-ŘEP Doctoral, 2. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory
    , 2. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory
  • Programme DSP-ŘEP-KS Doctoral, 2. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory

Type of course unit

 

Seminar

10 hours, optionally

Teacher / Lecturer