Course detail

Professional Experience 2

FP-FopxlPAcad. year: 2020/2021

The total extent of the professional experience is 2120 hours (60+60). Before commencing the experience a contract on professional experience must be concluded with the entity in which they will work.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

The experience is linked to all the studied specialised courses (especially in the fields of tax, accounting, law and economics).

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

SRPOVÁ, J.; ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing, 2010. 432 s. ISBN 978-80-247-3339-5.
MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. 1. vyd. Wolters Kluwer, 2012. 263 s. ISBN 978-80-7357-738-4.
EVANGELU, J. E.; BOMMEL van F.; JUŘIČKA, O. Efektivita vzdělávání: jak získat zpět vložené investice do rozvoje zaměstnanců. Ostrava: KEY Publishing, 2013. 135 s. ISBN: 978-80-7418-197-9.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Credit is awarded for the proper preparation of the Report, including the Certificate of Professional Practice. Submission of both documents - according to the information of the course guarantor in the course news.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Students undertake the work experience 2 during the summer semester of the first year of study. The course must be completed no later than by the end of the tenth week of teaching in the summer semester of the second year of study (so-called credit week).

Aims

Cílem předmětu je ověřit znalosti získané studiem v praxi, ověřit dovednosti řešit problémy ve vybrané oblasti finančního řízení, navrhovat vhodná řešení a komunikovat je v rámci pracovnío týmu.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

The guarantor of the experience can inspect the work really done at the relevant entity.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-UFRP Master's, 2. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory

Type of course unit

 

Internships

60 hours, optionally

Teacher / Lecturer