Course detail

Seminar Module III M9

FA-M9Z2Acad. year: 2020/2021

Practical implementation of surveys, analysis and creation of monument

Department

Department of Monument Care (UPP)

Learning outcomes of the course unit

Passport processing the diploma work

Prerequisites

Basic orientation in the restoration of monuments (ORP) and their methods

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

J. Holeček, V. Girsa a kol.: Projektování obnovy stavebních památek, NPÚ 2008 (CS)
V. Girsa a kol.: Předprojektová příprava a projetková dokumentace v procesu péče o stavební památky, NPÚ 2004 (CS)
Zákon 20/1987 Sb. o státní památkové péči (CS)
Literatura předepsaná vedoucím práce vztahující se k zadání (CS)
aktuální texty a otevřené přednášky (CS)
Pavlík: Regenerace historických budov, sídel a krajiny (CS)
Kos Josef: Rekonstrukce památek (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Fulfillment of tender conditions and submission of essay

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Surveys, analysis and creation of monument passport
2. Surveys, analysis and creation of monument passport
3. Surveys, analysis and creation of monument passport
4. Surveys, analysis and creation of monument passport
5. Surveys, analysis and creation of monument passport
6. Surveys, analysis and creation of monument passport
7. Surveys, analysis and creation of monument passport
8. Surveys, analysis and creation of monument passport
9. Surveys, analysis and creation of monument passport
10. Surveys, analysis and creation of monument passport
11. Surveys, analysis and creation of monument passport
12. Surveys, analysis and creation of monument passport
13. Presentation of results, final evaluation

Aims

application of basic knowledge of the issue, the confrontation of theoretical knowledge with practical knowledge

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Compulsory attendance at seminars 50%, mandatory submission of essay

Classification of course in study plans

  • Programme ARCHURB Master's

    branch ARCHURB , 2. year of study, winter semester, 2 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Special seminar

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer