Course detail

History of architecture 4

FA-DA4-TAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

SYROVÝ Bohuslav, Architektura svědectví dob, Praha 1977 a mladší vydání. (CS)
MENCL Václav, Dějiny evropské architektury I, Praha 2019. (CS)
MENCL Václav, Dějiny evropské architektury II, Praha 2020. (CS)
PEVSNER Nikolaus, An Outline of European Architecture, San Lake City – Charleston – Santa Fe – Santa Barbara, Gibbs Smith 1991. Přepracované vydání. (EN)
HAAS Felix, Architektura 20. století, Praha 1978 a další vydání. (CS)
BENEŠOVÁ Marie, Česká architektura v proměnách dvou století, Praha 1984. (CS)
HUSE Norbert, Geschichte der Architektur im 20. Jahrhundert, München 2008. (DE)
PEHNT Wolfgang (ed.), Lexikon der modernen Architektur, München – Zürich 1963. (DE)
BAUMGART Fritz, DuMont´s kleines Sachlexikon der Architektur, Köln am Rhein, DuMont Verlag 1990. (DE)
MORAVČÍKOVÁ Henrieta, Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny, Bratislava, Slovart 2005. (SL)
HILMERA Jičí, Česká divadelní architektura, Praha, Divadelní ústav 1999. (CS)
JOSEF Dušan, Naše mosty historické a současné, Praha, Nakladatelství dopravy a spojů 1984. (CS)
ORTNER Rudolf, Sportbauten, Berlin 1956. (DE)
ŠVÁCHA Rostislav, Naprej! Česká sportovní architektura 1567-2012, Praha, Prostor 2012. (CS)
CECH Brigitte, Technika v antice, Praha, Grada Publishing 2013. (DE)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme B_A+U Bachelor's, 2. year of study, summer semester, 2 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

18 hours, obligation not entered

Teacher / Lecturer

Seminar

8 hours, obligation not entered

Teacher / Lecturer