Course detail

Information technology – introduction to GIS

FA-GIS-NAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Department

Department of Urban Design (UU)

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

LONGLEY, Paul, Michael F. GOODCHILD, D. J. MAGUIRE a David RHIND. Geografické informace: systémy a věda. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, [2016]. ISBN 978-80-244-5008-7 (CS)
BŘEHOVSKÝ, Martin a Karel JEDLIČKA. 2005. Úvod do geografických informačních systémů: přednáškové texty. Redigoval Jiří Šíma. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 116 s. (CS)
Voženílek, V., Kaňok, J., a kol.(2011): Metody tematické kartografie - Vizualizace prostorových jevů . Univerzita Palackého v Olomouci, 216s. ISBN 9788024427904 (CS)
KONEČNÝ, Milan, Zdeněk STACHOŇ, Kateřina TAJOVSKÁ a Zbyšek PODHRÁZSKÝ. 2006. Kartografie a geoinformatika - multimediální učebnice (online). [cit. 6.7.2018]. Dostupné z: http://oldgeogr.muni.cz/ucebnice/kartografie/index.php (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme B_A+U Bachelor's, 2. year of study, summer semester, 2 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

4 hours, obligation not entered

Teacher / Lecturer

Seminar

12 hours, obligation not entered

Teacher / Lecturer

Exercise

10 hours, obligation not entered

Teacher / Lecturer