Course detail

European Law and Market Supervison

FSI-XEV-KAcad. year: 2018/2019

Presentation of European legislation, technical specifications and systems of management including their applications in the fields of conformity assessment (testing), accreditation, metrology and technical normalization.
The course introduces the students to the technical-organizational procedures forming the basis of compulsory or voluntary demonstration of conformity. The obtained knowledge will enable them to prepare the processes and quality systems and their documentation for evaluation in the form of an audit or to work as auditors of processes and quality systems.
After successful completion of the course, the students will understand the technical requirements on products and processes leading to assessment of conformity of products with the requirements of the harmonized legal regulations of the EU. They will master the procedures of internal management of production for introduction of safe products to the market or into operation and procedures of certification of products, processes and services.

Learning outcomes of the course unit

Students learn about technical-organizational procedures forming the basis of compulsory or voluntary demonstration of conformity and also about the basic principles of technical normalization and its application in technical practice on the basic level as well as on the European and global level. Students will learn to work with technical regulations, to complete the sets of technical documentation necessary for compulsory assessment of conformity. The course also includes use of technical normalization and its basic methods in technical practice, from the viewpoint of elimination of technical obstacles to trade, safety and health protection, protection of customer and of the environment and mainly determination of the optimal quality of products, processes and services.

Prerequisites

General knowledge about the European Union.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Whitehouse, D. J.: Handbook of Surface Metrology. IOP Publishing Ltd., 1994
Kolektiv: Posuzování shody výrobků. Verlag Dashöfer, Praha, aktualizace květen 2004
Kolektiv: The new Approach. CEN, 1995, reedice 2001
Šenk, J.: Normalizace v praxi AO. SZÚ Brno, AAAO Praha, aktualizace říjen 2002
Kolektiv: Bílá kniha Komise ES o přípravě přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie. Delegace Evropské unie v ČR, Praha, 1995
Rajlich, J.: Vstup ČR do Evropské unie – příležitosti a dopady ve vybraných oblastech. SZÚ Brno, únor 2003
Janků, M.: Právní systém Evropských společenství. Computer Press, Praha, 2002
Základní informace o akreditaci. Český institut pro akreditaci, o.p.s., Praha, březen 2004
Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení (98/37/EHS)
Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (73/23/EHS)
Nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (89/336/EHS)
Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění Nařízení vlády č. 128/2004 Sb., (89/106/EHS)
Příručka pro zavádění Nového a Globálního přístupu. Sborník technické harmonizace, ÚNMZ, Praha, 2003

Planned learning activities and teaching methods

The course is taught in the form of lectures presenting the basic principles and theory of the given discipline. Presentation and defence of a semestral project. According to the possibility of teaching can be organized lectures for students by practitioners and excursions to companies focused on activities related to the course content.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Students must defend a semestral project on a given topic.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

The aim of the course is to introduce the students to historical contexts leading to establishment of the European Union (EU) and to development of the legislative environment in the EU. Attention is paid mainly to the fields related to customer protection, environment protection and associated duties of producers.
Students learn about legal regulations and harmonized standars that set the rules for introduction of products to market or into operation.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Lectures are voluntary, presentation of the semestral project is compulsory.

Classification of course in study plans

  • Programme M2I-K Master's

    branch M-KSB , 1. year of study, winter semester, 4 credits, compulsory

Type of course unit

 

Guided consultation

9 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Syllabus

1. Development of the relations between the CR and EU countries in historical context
2. Single market of the EU
3. Technical and environmental requirements on products
4. Legislation related to introduction of products to market
5. European normalization
6. Conformity as an expression of product quality
7. Protection of customers and environment
8. Supervision over market and products
9. Law on metrology
10. Certification of employees – declaration of qualification
11. Certification of products
12. Declaration of conformity, declaration of incorporation, CE marking
13. Presenation and defence of semestral project

Controlled Self-study

17 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Syllabus

1. Development of the relations between the CR and EU countries in historical context
2. Single market of the EU
3. Technical and environmental requirements on products
4. Legislation related to introduction of products to market
5. European normalization
6. Conformity as an expression of product quality
7. Protection of customers and environment
8. Supervision over market and products
9. Law on metrology
10. Certification of employees – declaration of qualification
11. Certification of products
12. Declaration of conformity, declaration of incorporation, CE marking
13. Presenation and defence of semestral project