Course detail

Psychology and sociology in Forensic Engineering

ÚSI-DSD11Acad. year: 2018/2019

The course introduces the basic knowledge of psychology and psychological disciplines, gives orientation in the fundamental aspects of human mental health functioning, focuses on the behaviour of humans in society, including pathological behavior.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

BAŠTECKÝ, J.: Psychiatrie, právo a společnost. Galén, 1997
BAŠTECKÝ, J., ŠAVLÍK,J., ŠIMEK,J.: Psychosomatická medicína, Avicenum, Praha 1993
ČÍRTKOVÁ,J.: Policejní psychologie. Support, Praha 1995
DACÍK, T.: Soudní antropologie. MU, Brno 1993
HAYESOVÁ, N.: Základy sociální psychologie. Portál, Praha 1998
KOUKOLÍK,F.: Mozek a jeho duše. Makropulos, Praha 1997
KŘIVOHLAVÝ, J.: Psychologie zdraví. Portál, Praha 2003
LORENZ,K.: Takzvané zlo. Kolumbus, Praha 1992
NAKONEČNÝ,M.: Psychologie osobnosti. Academia, Praha 1995
VACEK, J.: O nemocech duše. Mladá fronta, Praha 1996
VYKOPALOVÁ,H.: Vybrané kapitoly ze základů psychologie. UP, Olomouc 1995
WILSON,E.O.: O lidské přirozenosti. LN, Praha 1993
SCHMEIDLER, K. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě, Ing. Novotný, Brno, 1997, druhé vydání 2001, ISBN 80-238-6582-X (CS)
SCHMEIDLER, K. Problémy mobility stárnoucí populace: Sociální exkluze a mobilita. 1. vyd. Brno: Novpress, 2009. 200 s. ISBN 978-80-87342-05-3. (CS)
SCHMEIDLER, K. Mobilita, transport a dostupnost ve městě: Mobilita ve městě pro každého. 1. vyd. Ostrava-Přívoz: Key publishing s.r.o., 2010. 245 s. ISBN 978-80-7418-063-7. (CS)
SCHMEIDLER, K. et. al. Human Machine Interface: Impact and effect of IVIS and ADAS in car. 1st ed. Brno: Transport Research Centre, 2010. 113 p. ISBN 978-80-86502-18-2. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

The basic concept of psychology, personality, behavior and pathology of conduct, behavior in society

Classification of course in study plans

 • Programme DSoIK Doctoral

  branch SOI , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional
  branch SOI , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional
  branch SOI , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional

 • Programme DSoIP Doctoral

  branch SOI , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional
  branch SOI , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional
  branch SOI , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional
  branch SOI , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional

 • Programme DSoIK Doctoral

  branch SOI , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

39 hours, compulsory

Teacher / Lecturer