Course detail

Radiation and Diagnostic Methods in Quality Control

ÚSI-DSD02Acad. year: 2018/2019

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

SCHMID P. a kol. Základy zkušebnictví. CERM 1999
ČSN EN 12504 Zkoušení betonu v konstrukcích
ČSN EN 12390 Zkoušení ztvrdlého betonu
ČSN 73 1375 Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti
ČSN 73 1376 Radiografie betonových konstrukcí a dílců
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží
PUME, D., ČERMÁK, F. a kol. Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí. Nakladatelství ARCH, Praha 1993 (CS)
HÁLA, J. Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie. Nakladatelství Konvoj, Brno 1998, ISBN 80-85615-56-8 (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

 • Programme DSoIK Doctoral

  branch SOI , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional

 • Programme DSoIP Doctoral

  branch SOI , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional
  branch SOI , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional

 • Programme DSoIK Doctoral

  branch SOI , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

39 hours, compulsory

Teacher / Lecturer