Course detail

Culture of Speech and the Generation of Texts

FIT-IKPTAcad. year: 2018/2019

Course offers theoretical introduction to communication studies, etiquette, formal presentation togehter with practical communication training, rhetoric and presentation training. Part of the course deals with standards and regulations of written personal documents as well education texts.

Learning outcomes of the course unit

Principles of effective communication, norms of formality protocol, history of rhetoric, rules of voice hygiene, process of formal presentation realization, writting personal correspondence, education texts creating.

Prerequisites

To be interested in given problems, and to have the minimum knowledge in writing.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

 • Wieke, T.: Rétorika v praxi. Praha, REBO Productions, 2005.
 • Průcha, J.: Tvorba textů. Elektronický materiál Ústavu jazyků FEKT VUT v Brně, Brno, 2003.
 • Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada Publishing, 2005.
 • Kohout, J.: Rétorika - Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha, Management Press, 1995.
 • Dohalská, M., kol.: Mluvím, mluvíš, mluvíme - kapitoly z moderní rétoriky. Praha, Horizont, 1985.
 • Cmíralová, J.: Učte se mluvit. Brno, naklaDATELství, 1992.
 • Spillaneová, M.: Image muže. Praha, Ikar, 1995.
 • Spillaneová, M.: Image ženy. Praha, Ikar, 1995.
 • Sampsonová, E.: Jak si vytvořit působivý image. Managment Press, Praha, 1996.
 • Machálek, J.: Společenské chování. Petrklíč, Praha, 2000.
 • Guth-Jarkovský, J.: Společenský katechismus. Praha, Československý spisovatel, 1992.
 • Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada Publishing, 1996.
 • Novák, T., Capponi, V.: Asertivně do života. Praha, Grada Publishing, 2004.
 • Morris, D.: Body Talk. Praha, Ivo Železný, 1999.
 • http://www.feec.vutbr.cz/UJAZ/evyuka.php.cz

 • Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha, Grada Publishing, 2003.
 • Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál 2000.
 • Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha, Victoria Publishing, 1993.
 • Khelerová, V.: Komunikační dovednosti manažera. Praha, Grada, 1995.
 • Smejkal, V., Bachrachová, H.: Lexikon společenského chování. Grada Publishing. Praha 1993, 2002.
 • Pease, A.: Řeč těla. Portál, 2001.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Personal presence on at least 75 % of the lectures.
Exam prerequisites:
Personal presence on at least 80 % of the lectures, compilation of an intelligible text.

Language of instruction

Czech, English

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

  Syllabus of lectures:
  1. Communication
  2. Formality protocol
  3. Rhetoric
  4. Presentation
  5. Creating the texts

  Syllabus - others, projects and individual work of students:
  1. Individual presentation
  2. Group presentation or teaching

Aims

Basic knowledge of formality protocol, enlergement of communication and presentation skills, often used in the education practice.

Classification of course in study plans

 • Programme IT-BC-3 Bachelor's

  branch BIT , 2. year of study, winter semester, 5 credits, optional

Type of course unit

 

Lecture

39 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Syllabus


 1. Communication
 2. Formality protocol
 3. Rhetoric
 4. Presentation
 5. Creating the texts

Exercise

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

eLearning

eLearning: opened course