Course detail

Music Directing

FEKT-MPC-HREAcad. year: 2019/2020

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Syrový, V.: Akustická typologie přirozených zdrojů hudebních signálů. Výzkumná zpráva, AMU, Praha 2000.
Syrový, V. Hudební zvuk. Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha, 1. vydání, 2009, ISBN 978-80-7331-161-2.
Vlachý, V.: 220 užitečných rad pro muzikanty, kteří se chystají natáčet v hudebním studiu, Muzikus 2000.
Šíp, L.: Pěvci před mikrofonem, Praha 1960.
Emmnert, F.: Poznámky k instrumentaci I, II - JAMU, Brno, 1997, 2000.
Burghauser, J., Špelda, A.: Akustické základy orchestrace, Praha, Panton 1967

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme MPC-AUD Master's

    specialization AUDM-ZVUK , 1. year of study, winter semester, 4 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Fundamentals seminar

52 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

eLearning