Course detail

Informatics for economist

FP-iePAAcad. year: 2020/2021

The course focuses on the following topics: work with MS Word text editor, MS Excel chart processor, instruments for MS PowerPoint presentations.

Learning outcomes of the course unit

Osvojí si základní nezbytné dovednosti při používání aplikačního nástroje MS Office 2013. Tyto dovednosti a zkušenosti mohou využívat jako nástroj ke zpracovávaní projektů a úloh v ostatních předmětech.

Prerequisites

1. Basic competence in PC (theoretical and practical) 2. Basic competence in MS Windows 8, 10 operating system.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

PECINOVSKÝ, J. Microsoft Office 2013 Podrobná uživatelská příručka, ComputerPress 2013, EAN: 9788025141021 (CS)
BARILLA, J. Microsoft Excel 2010: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2010. 416 s. ISBN 978-80-251-3031-5.
HRADSKÝ, J. PowerPoint 2003 snadno a rychle, Grada, Praha 2004, ISBN 8024709031

Planned learning activities and teaching methods

The course contains lectures that explain basic principles, problems and methodology of the discipline, and exercises that promote the practical knowledge of the subject presented in the lectures.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Conditions for awarding the course-unit credit:
1. Active participation in seminars will be assessed by teacher.
2. Success exercise of credit

Form of examination: Combined, composed of two parts:
1. Written part – solve a problem (MS office)
2. Oral part – theory

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Základní osnova předmětu je následující :
1. Základní jednotky, číselné soustavy, převody číselných soustav,
2. Binární součty, rozhodovací tabulka, ASCII
3. MS Powerpoint - návrh, multimediální objekty, přechody, animace,
4. Prezentace, rozložení, záznam prezentace, tvorba vlastních presentací
5. MS Word - typografie, zásady tvorby dokumentu, šablony dokumentu, rozložení stránky, vzhled stránky a odstavec, konce stránek a oddílů, speciální znaky (konec řádků, konec odstavce, konec stránky, výpustka, tabulátor, pevná mezera, dlouhá, krátká a pevná pomlčka).
6. MS Word - styly odstavců, pás karet vložení, hypertextový odkaz, obrazce, snímek obrazovky, záhlaví, zápatí, číslování stránek, tabulka, funkce tabulky, obsah, poznámka pod čarou, seznam, textové pole, rovnice,
7. MS Word - reference, vložení obsahu, bibliografie, křížové odkazy, vložení rejstříku, vložení seznamu citací, revize, sledování změn, vložení komentáře, volba jazyka pro korekturu pravopisu, přijmutí a odejmutí změn, porovnání verzí,
8. MS Word - hromadná korespondence, interní (MS Excel) a externí zdroj dat, příjemce-zdroje vstupních dat, kontakty MS Outlook, slučovací pole, přepínání zobrazení, tvorba bloku adres, shoda polí, pravidla, dotaz, pokud..pak..jinak, náhled výsledků, sloučení do nového dokumentu, pro tisk, pro email.
9. MS Excel - buňka, list, jednoznačná adresa buňky v rámci listu, sešitu, úložiště, číselná hodnota, odkaz, text, logická hodnota, hypertextový odkaz, funkce, vzorec, ovládací prvek. formátování tabulky, styly, podmíněné formátování, formáty buněk, zarovnávání , slučování buněk,
10. MS Excel - vložení tabulky, definování názvu, správce názvu, předchůdci, následovníci, seřazení dat, filtr dat (automatický, rozšířený), text do sloupců, odebrání duplicit, citlivostní analýza, správce scénářů,
11. MS Excel - souhrny, kontingenční tabulka, kontingenční graf,
12. MS Excel - týden - funkce podle kategorií, použití průvodce, grafy.
13. MS Excel - řešení příkladů
,

Aims

Cílem předmětu je naučit studenty dovednosti pracovat s textovým editorem, tabulkovým procesorem a nástrojem pro tvorbu presentací tak, aby všechny tyto kancelářské nástroje mohly být využívány studenty jednak ve výuce dalších předmětů, nebo také k praktickému využití zejména v oblasti ekonomie.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Control of results of independent work on specified tasks. In case of absence from seminars, teacher can set elaboration of additional task.

Type of course unit

 

Lecture

13 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Guided consultation in combined form of studies

16 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer