• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: THE USE OF MAPPING TOOLBOX IN ECONOMY
Czech Title: Využití Mapping Toolboxu v ekonomii
English Title: THE USE OF MAPPING TOOLBOX IN ECONOMY
Author(s): DOSTÁL, P.; KRATOCHVÍL, O.; JIRKOVSKÝ, J.
Type: conference paper
Language: en
Original Abstract: The article deals with the use of mapping toolbox in economy. There are various methods of evaluation of economic strength of the states of the world. The results of analyses and evaluations serve as a support of decision making. The results are suitable to visualise by the so called choroplets maps.
Czech abstract: Článek pojednává o využití Mapping Toolboxu v ekonomii: Výsledky analýz a jejich vyhodnocení slouží jako podpora pro rozhodování. Vhodná je vizualizace výsledků prostřednictvím tzv. choroplet mapy.
English abstract: The article deals with the use of mapping toolbox in economy. There are various methods of evaluation of economic strength of the states of the world. The results of analyses and evaluations serve as a support of decision making. The results are suitable to visualise by the so called choroplets maps.
Keywords: Economy, Mapping Toolbox, choroplets map, MATLAB, decision making
RIV year: 2012
Released: 07.10.2012
Publisher: Humusoft s.r.o.
Location: Bratislava
ISBN: 978-80-970519-4-5
Book: Technical Computing Bratislava 2012
Edition: 1
Edition number: 1
Pages from: 24
Pages to: 24
Pages count: 92