• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: THE PREDICTION OF SALE TIME SERIES BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
Czech Title: Predikce prodeje časových řad prostřednictvím umělé neuronové sítě
English Title: THE PREDICTION OF SALE TIME SERIES BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
Author(s): DOSTÁL, P.
Type: conference paper
Language: en
Original Abstract: The article presents one of the methods of prediction of time series with the support of MATLAB program when Neural Network Toolbox is used. There are mentioned the steps of calculation. The setup of parameters plays a key role for correct prediction. The method of calculation can be used for any time series.
Czech abstract: Článek pojednává o metodě predikce časových řad za podpory programu MATLAB a jeho neural Network Toolboxu. Jsou uvedeny kroky výpočtu. Nastavení parametrů má významnou roli pro správný výpočet predikce. Metoda predikce může být použita pro jakoukoliv časovou řadu prodeje.
English abstract: The article presents one of the methods of prediction of time series with the support of MATLAB program when Neural Network Toolbox is used. There are mentioned the steps of calculation. The setup of parameters plays a key role for correct prediction. The method of calculation can be used for any time series.
Keywords: Prediction, time series, calculation, MATLAB, Neural Network Toolbox
RIV year: 2012
Released: 17.01.2012
Publisher: EPI Kunovice
Location: Kunovice
ISBN: 978-80-7314-279-7
Book: International Conference on Soft Computing
Edition: 1
Edition number: 1
Pages from: 10
Pages to: 10
Pages count: 20