• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: Fuzzy Logic Investment Support on the Financial Market
Czech Title: Podpora fuzzy logiky na finančních trzích
English Title: Fuzzy Logic Investment Support on the Financial Market
Author(s): DOSTÁL, P.; BROŽ, Z.
Type: journal article
Language: en
Original Abstract: This paper discusses the use of fuzzy logic and modeling as a decision making support for long-term investment decisions on financial markets. A simple model is proposed to calculate recommendations for the investors. This research required thorough analysis of historical data that lead to discovery of interesting dependencies between the Dow Jones index, currency pairs, oil price and the VIX volatility index. The fuzzy model uses several input variables that are used to simplify the complex conditions on the financial markets. The purpose of the model is to evaluate the current market situation, compare current situation to similar situations in the past and to provide investment recommendations for long-term investing.
Czech abstract: Článek pojednává o fuzzy logice a jejím modelování, jako podpory pro investiční rozhodování na finančních trzích. Je vytvořen jednoduchý model za účelem výpočtu doporučení pro investory. Byla provedena analýza historických dat z důvodu objevení závislostí na indexu Dow Jones, kurzu měny, ceně ropy a indexu VIX. Fuzzy model využívá vstupní proměnné pro účely zjednodušení složitých podmínek na finančních trzích. Účelem modelu je vyhodnotit současnou situaci na trhu, porovnat je s dřívějšími podobnými situacemi a provést doporučení pro dlouhodobé investování.
English abstract: This paper discusses the use of fuzzy logic and modeling as a decision making support for long-term investment decisions on financial markets. A simple model is proposed to calculate recommendations for the investors. This research required thorough analysis of historical data that lead to discovery of interesting dependencies between the Dow Jones index, currency pairs, oil price and the VIX volatility index. The fuzzy model uses several input variables that are used to simplify the complex conditions on the financial markets. The purpose of the model is to evaluate the current market situation, compare current situation to similar situations in the past and to provide investment recommendations for long-term investing.
Keywords: Fzzy logic, stock market, investment, decision, support, chaos, MATLAB
RIV year: 2011
Released: 20.06.2011
Publisher: International Institute of Forecasters
Location: USA
Pages from: 47
Pages to: 52
Pages count: 6