• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: Judgmental Forecasting and Simulation
Czech Title: Úsudková predikce a simulace
English Title: Judgmental Forecasting and Simulation
Author(s): DOSTÁL, P.
Type: journal article
Language: en
Original Abstract: The article deals with the build-up of a model for judgmental forecasting. The built up model is described, its inputs and outputs are explained and interpretation of its results are mentioned. The two dimensional partial differential equation of second order is used for the simulation. The possible usages are mentioned such as hospital, hotels, banks, warehouses, petrol station and restaurant competitive environment. The judgmental forecasting serves as a support of decision making processes to entrepreneurs, managers and investors.
Czech abstract: Článek pojednává o tvorbě modelu pro úsudkovou predikci. Je popsán model, jeho vstupy a výstupy včetně interpretace výsledků. Pro simulaci je použito diferenciální rovnice druhého řádu. Je demonstrováno možné použití v oblasti konkurence nemocnic, hotelů, bank, obchodních domů, čerpacích stanic a restaurací. Úsudková predikce slouží jako podpora pro rozhodování manažerů, podnikatelů a investorů.
English abstract: The article deals with the build-up of a model for judgmental forecasting. The built up model is described, its inputs and outputs are explained and interpretation of its results are mentioned. The two dimensional partial differential equation of second order is used for the simulation. The possible usages are mentioned such as hospital, hotels, banks, warehouses, petrol station and restaurant competitive environment. The judgmental forecasting serves as a support of decision making processes to entrepreneurs, managers and investors.
Keywords: Judgmental forecasting, model, simulation, competitive environment, managers, investors
RIV year: 2011
Released: 27.06.2011
Publisher: International Institute of Forecasting
Location: USA
Pages from: 132
Pages to: 136
Pages count: 4