• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: Advanced Decision Making in Business and Public Services
Czech Title: Pokročilé metody rozhodování v podnikatelství a veřejné správě
English Title: Advanced Decision Making in Business and Public Services
Author(s): DOSTÁL, P.
Type: book
Language: en
Original Abstract: The book is dedicated to scientists, practitioners, technical analysts, and graduates in academia and the private and public sectors that are responsible for decision-making processes in organizations, institutions, firms, and establishments of various specializations and sizes. The aim of the book is to introduce some advanced and non-standard methods of analysis and simulation techniques in business and public services. In the book you can find brief descriptions of theories such as fuzzy logic, neural networks, evolutionary algorithms, and the theory of chaos that belong to soft computing and artificial intelligence. The use of the theories mentioned above is in the sphere of analyses and simulation. We can mention, for example, optimization of technological decision-making processes with the aim of optimization (minimum losses and expenses, maximum profit), estimation of prices of products and volume of production, estimation of prices of real estate, evaluation of quality of client creditworthiness, risk rating of mortgages, the prediction of future trends in financial and economic data, optimization of capital decision making, solution of the problems of travel of salesmen/saleswomen, the creation and optimization of portfolios, prediction of prices of shares, indexes, currency ratios, etc.
Czech abstract: Kniha je určena vědcům, analytikům, praktikům, postgraduálním studentům a studentům ve veřejném i soukromém sektoru, kteří pracují nebo se zajímají o rozhodovací procesy v organizacích, institucích a firmách nejrůznějšího zaměření a velikosti. Cílem knihy je představit některé nestandardní metody analýz a simulačních technik v podnikatelství a veřejné správě. V knize je proveden popis terie fuzzy logiky, umělých neuronových sítí, evolučních algoritmů a teorie chaosu, které patří do oblasti soft computingu a umělé inteligence. Použití těchto teorií je v oblasti je rozpracováno v oblasti analýz a simulace. Lze uvést např. optimalizace technologických procesů za účelem optimalizace (minimalizace ztrát a výdajů, maximalizace zisku), odhad cen výrobků a objemu výroby, oceňování nemovitostí, vyhodnocování bonity klienta, riziko nesplacení úvěru, predikce budoucích trendů finančních a ekonomických údajů, optimalizace rozhodování na kapitálových trzích, řešení problému obchodního cestujícího, tvorba a optimalizace portfolia, predikce cen akcií, indexů, kurzů měn atd.
English abstract: The book is dedicated to scientists, practitioners, technical analysts, and graduates in academia and the private and public sectors that are responsible for decision-making processes in organizations, institutions, firms, and establishments of various specializations and sizes. The aim of the book is to introduce some advanced and non-standard methods of analysis and simulation techniques in business and public services. In the book you can find brief descriptions of theories such as fuzzy logic, neural networks, evolutionary algorithms, and the theory of chaos that belong to soft computing and artificial intelligence. The use of the theories mentioned above is in the sphere of analyses and simulation. We can mention, for example, optimization of technological decision-making processes with the aim of optimization (minimum losses and expenses, maximum profit), estimation of prices of products and volume of production, estimation of prices of real estate, evaluation of quality of client creditworthiness, risk rating of mortgages, the prediction of future trends in financial and economic data, optimization of capital decision making, solution of the problems of travel of salesmen/saleswomen, the creation and optimization of portfolios, prediction of prices of shares, indexes, currency ratios, etc.
Keywords: Decision making, Artificial Intelligence, Soft Computing, Business, Public Services
RIV year: 2011
Released: 24.06.2011
Publisher: CERM
Location: Brno
ISBN: 978-80-7204-747-5
Edition: 1
Edition number: 1
Pages from: 1
Pages to: 168
Pages count: 168
URL: http://www.cerm.cz/dostal-petr-advanced-decision-making-in-business-and-public-services-978-80-7204-747-5