• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: MATLAB competetive environment simulation
Czech Title: MATLAB a simulace konkurenčního prostředí
English Title: MATLAB competetive environment simulation
Author(s): DOSTÁL, P.
Type: journal article
Language: en
Original Abstract: The article deals with the build-up of a model for competitive environment simulation. It presents the model, explains the used variables and their interpretation in the competitive environment. The possible use is in various branches. The two dimensional partial differential equation of second order is used for the simulation as a support of decision making process.
Czech abstract: Článek pojednává o modelu umožňující simulaci konkurenčního prostředí. Je prezentovaný model, vysvětleny použité proměnné a jejich interpretaci v konkurenčním prostředí. Je zdůrazněno využití v nejrůznějších oblastech. Pro simulaci konkurenčního prostředí jako podpory pro rozhodování je využito parciální diferenciální rovnice druhého řádu.
English abstract: The article deals with the build-up of a model for competitive environment simulation. It presents the model, explains the used variables and their interpretation in the competitive environment. The possible use is in various branches. The two dimensional partial differential equation of second order is used for the simulation as a support of decision making process.
Keywords: MATLAB, simulation, model, competitive environment
RIV year: 2011
Released: 29.04.2011
Publisher: Posterus.sk portál pre odborne publikovanie
Location: Bratislava
Pages from: 1
Pages to: 4
Pages count: 4