• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: Simulation Model for Decision Making: Build up a New Warehouse
Czech Title: Simulační model jako podpora pro rozhodnutí výstavby nového skladu
English Title: Simulation Model for Decision Making: Build up a New Warehouse
Author(s): DOSTÁL, P.; KŘÍŽ, J.
Type: journal article
Language: en
Original Abstract: The article deals with the decision making in the field of economy and management. The tool for decision making is represented by two dimensional partial differential equations of second order. The solution is focused on the judgmental forecasting of competitive environment in the branch of warehouses. At first the theory is mentioned, then the way of building up a model and finally the case study of competitive environment of placement of a new warehouse is mentioned.
Czech abstract: Článek pojednává o rozhodovacím procesu v oblasti ekonomie a managementu. Prostředkem pro rozhodování je simulační model využívajícíc dvou dimenzionální parciální diferenciální rovnice. Řešení je založeno na úsudkovém předvídání v konkurenčním prostředí obchodních domů. Nejdříve je uvedena teorie, potom způsob výstavby modelu s uvedením případové studie konkurečního prostředí obchodních domů a jejich možné nové výstavby.
English abstract: The article deals with the decision making in the field of economy and management. The tool for decision making is represented by two dimensional partial differential equations of second order. The solution is focused on the judgmental forecasting of competitive environment in the branch of warehouses. At first the theory is mentioned, then the way of building up a model and finally the case study of competitive environment of placement of a new warehouse is mentioned.
Keywords: Simulation, Model, Competitive environment, Warehouses
RIV year: 2011
Released: 31.03.2011
Pages from: 64
Pages to: 69
Pages count: 6