• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě
Czech Title: Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě
English Title: The Advanced Methods of Analyses and Simulation in Business and Public Service
Author(s): DOSTÁL, P.
Type: book
Language: cs
Original Abstract: Monografie se věnuje pokročilým metodám analýz a modelování v oblasti podnikatelství a veřejné správy. Pokročilými metodami jsou označeny teorie fuzzy logiky, umělých neuronových sítí, genetických algoritmů a teorie chaosu. V monografii je uvedena nezbytná teorie a jsou rozpracovány případové studie použití v oblastech jako je datamining, optimalizace, modelování, predikce, kapitálový trh, řízení výroby, řízení rizik, shluková analýza, databázové systémy, rozhodování apod.
Czech abstract: Monografie se věnuje pokročilým metodám analýz a modelování v oblasti podnikatelství a veřejné správy. Pokročilými metodami jsou označeny teorie fuzzy logiky, umělých neuronových sítí, genetických algoritmů a teorie chaosu. V monografii je uvedena nezbytná teorie a jsou rozpracovány případové studie použití v oblastech jako je datamining, optimalizace, modelování, predikce, kapitálový trh, řízení výroby, řízení rizik, shluková analýza, databázové systémy, rozhodování apod.
English abstract: The monograph deals with the advanced methods of analyses and simulation in business and public service. The advanced method of analysis represents the theory of fuzzy logic, artificial neural networks, genetic algorithms and theory of chaos. The monograph mentioned inevitable theory and the case studies results in build up models in the areas such as data mining, optimization, simulation, prediction, stock market, production control, risk management, cluster analyses, database systems, decision making etc.
Keywords: Analyses, simulation, business, public service, fuzzy logic, artificial neural networks, genetic algorithms, theory of chaos, data mining, optimization, simulation, prediction, stock market, production control, risk management, cluster analyses, database systems, decision making
RIV year: 2008
Released: 26.12.2008
Publisher: CERM Akademické nakladatelství
Location: Brno
ISBN: 978-80-7204-605-8
Book: Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě
Edition: CERM
Edition number: 1
Pages from: 1
Pages to: 340
Pages count: 340
URL: http://www.cerm.cz/dostal-pokrocile-metody-analyz-a-modelovani-v-podnikatelstvi-a-verejne-sprave-978-80-7204-605-8