• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: Pokročilé metody analýz za právní nejistoty
Czech Title: Pokročilé metody analýz za právní nejistoty
English Title: The Advanced Methods of Analyses under Law Uncertainty
Author(s): DOSTÁL, P.
Type: book
Language: cs
Original Abstract: Monografie pojednává o využití fuzzy logiky v právní oblasti. Jsou řešeny případové studie, kde fuzzy logika je podpůrným rozhodovacím prostředkem, když pracujeme s vágními pojmy, které se často vyskytují v právní praxi.
Czech abstract: Monografie pojednává o využití fuzzy logiky v právní oblasti. Jsou řešeny případové studie, kde fuzzy logika je podpůrným rozhodovacím prostředkem, když pracujeme s vágními pojmy, které se často vyskytují v právní praxi.
English abstract: Monograph deals with the usage of fuzzy logic in law area. The case studies are solved, where fuzzy logic is as a support of decision - making means, when we work with vague terms that are often used in law practice.
Keywords: advanced methods, analyses, law, uncertainty
RIV year: 2009
Released: 14.09.2009
Publisher: CERM Brno
Location: Brno
ISBN: 978-80-7204-651-5
Book: Pokročilé metody analýz za právní nejistoty
Edition: 1
Edition number: 1
Pages from: 1
Pages to: 104
Pages count: 104
URL: http://www.cerm.cz/dostal-petr-pokrocile-metody-rozhodovani-za-pravni-nejistoty-978-80-7204-651-5