• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: Database System and Soft Computing
Czech Title: Databázový systém a soft computing
English Title: Database System and Soft Computing
Author(s): KŘÍŽ, J.; DOSTÁL, P.
Type: journal article
Language: en
Original Abstract: The present article deals with use of advanced analytical functions resulting in information for support of decision-making. Utilisation of this information can bring about measurable economic effects to the company. There are various methods of soft computing, usable for this purpose, such as fuzzy logic, neural networks, evolutional algorithms, theory of chaos etc. Some of these methods are part of Business Intelligence (BI) over Microsoft SQL Server 2008 (SQL Server) platform. This article uses the Microsoft Neural Network algorithm, selected from the nine algorithms implemented in BI, for prediction of prices of used cars and verification of probability of the predicted prices.
Czech abstract: Článek se zabývá využitím pokročilých analytických funkcí, jejichž výsledkem jsou informace pro podporu rozhodovaní. Využití těchto informací pak může podniku přinášet měřitelný ekonomický efekt. Existují různé metody soft computingu, které je možné použít pro tyto účely, jako jsou fuzzy logika, neuronové sítě, evoluční algoritmy, teorie chaosu apod. Některé z těchto metod jsou součástí Business Intelligence (BI) na platformě Microsoft SQL Server 2008 (SQL Server). V článku je použit algoritmus Microsoft Neural Network, který byl vybrán z devíti implementovaných algoritmů v BI, pro predikci cen ojetých automobilů a ověření pravděpodobnosti predikovaných cen
English abstract: The present article deals with use of advanced analytical functions resulting in information for support of decision-making. Utilisation of this information can bring about measurable economic effects to the company. There are various methods of soft computing, usable for this purpose, such as fuzzy logic, neural networks, evolutional algorithms, theory of chaos etc. Some of these methods are part of Business Intelligence (BI) over Microsoft SQL Server 2008 (SQL Server) platform. This article uses the Microsoft Neural Network algorithm, selected from the nine algorithms implemented in BI, for prediction of prices of used cars and verification of probability of the predicted prices.
Keywords: Business Intelligence, Decision-making, Neutal Network, Soft Computing
RIV year: 2010
Released: 01.12.2010
Publisher: Česká společnost pro systémovou integraci
Location: Praha
Pages from: 17
Pages to: 26
Pages count: 10