• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: Competing for New Hospital Locations: A Simulation Modeling Approach
Czech Title: Konkurenční boj za novou nemocniční lokalitu: simulační model.
English Title: Competing for New Hospital Locations: A Simulation Modeling Approach
Author(s): DOSTÁL, P.; LEVENBACH, H.; SAVAGE, P.
Type: journal article
Language: en
Original Abstract: The article deals with the competitive fight in health sector. The build up simulation model is described and used in case studies focused on managerial decision making process in with a view point of competitive fight - build - up of a new hospital.
Czech abstract: Článek pojednává o konkurenčním boji ve zdravotnickém sektoru. Je navržen simulační model a provedeny případové studie zaměřené na manažerské rozhodnutí výstavby nové nemocnice vzhledem ke konkurenčnímu boji. Článek pojednává o konkurenčním boji ve zdravotnickém sektoru. Je popsán vytvořený simulační model a použit v případových studiích zaměřených na podporu rozhodovacího procesu s ohledem na konkurenční boj - pro výstavbu nové nemocnice.
English abstract: The article deals with the competitive fight in health sector. The build up simulation model is described and used in case studies focused on managerial decision making process in with a view point of competitive fight - build - up of a new hospital.
Keywords: Health care, hospitals, competitive environment, simulation, model, program, decision making
RIV year: 2009
Released: 24.06.2009
Publisher: IIF USA
Location: USA
Pages from: 171
Pages to: 171
Pages count: 5