• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: Stock Market Decision Machine
Czech Title: Burza a rozhodování
English Title: Stock Market Decision Machine
Author(s): DOSTÁL, P.; RAIS, K.
Type: journal article
Language: en
Original Abstract: The article deals with the build up of the stock market decision making machine that can improve prediction accuracy. It uses fundamental, psychological and technical analyses together with simulation and other methods. The case study is mentioned where the evaluation of inputs is presented.
Czech abstract: Článek pojednává o tvorbě rozhodovacího nástroje na kapitálovém trhu za účelem zvýšení přesnosti predikce. Používá fundamentální, psychologické a technické analýzy společně se simulacemi a ostatními metodami. Případové studie jsou zmíněny, kde je prezentováno vyhodnocení vstupů.
English abstract: The article deals with the build up of the stock market decision making machine that can improve prediction accuracy. It uses fundamental, psychological and technical analyses together with simulation and other methods. The case study is mentioned where the evaluation of inputs is presented.
Keywords: Stock market, decision making, fundamental analyses, psychological analyses, technical analyses, model, PC program
RIV year: 2009
Released: 24.06.2009
Publisher: IIF USA
Location: USA
Pages from: 171
Pages to: 171
Pages count: 5