• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: DECISION MAKING FOR CLOSING BRANCH OF BANK: A SIMULATION MODEL
Czech Title: Rozhodování o uzavření banky: Simulační model
English Title: DECISION MAKING FOR CLOSING BRANCH OF BANK: A SIMULATION MODEL
Author(s): DOSTÁL, P.; KRATOCHVÍL, O.
Type: journal article
Language: en
Original Abstract: The article deals with the method of simulation as a support for decision making. The two dimensional partial differential equations and fuzzy logic theory are used. At first the theory is mentioned, than the way of build up of a model and finally the case study deals with simulations leads to close of a branch of the bank to reduce the costs.
Czech abstract: Článek pojednává o metodě simulace jako podpory pro rozhodování. Je využito dvoudimenizionální parciální diferenciální rovnice a teorie fuzzy logiky. Nejdříve je zmíněna teroie, potom tvorba modelu a případová studie simulace vedoucí k rozhodnutí uzavření banky z důvodu snížení nákladů.
English abstract: The article deals with the method of simulation as a support for decision making. The two dimensional partial differential equations and fuzzy logic theory are used. At first the theory is mentioned, than the way of build up of a model and finally the case study deals with simulations leads to close of a branch of the bank to reduce the costs.
Keywords: judgmental forecasting, bank sector, simulation model, decision making process, closing the bank
RIV year: 2010
Released: 21.06.2010
Publisher: International Institute of Forecaster s
Location: USA
Pages from: 1
Pages to: 6
Pages count: 6