• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: Prediction of Competitive Environment in Business
Czech Title: Predikce konkurečního boje v podnikatelství
English Title: Prediction of Competitive Environment in Business
Author(s): DOSTÁL, P.
Type: journal article
Language: en
Original Abstract: The article deals with the possible build up of a model of competitive environment in business. Two dimensional partial differential equations of second order are used. At first the theory is mentioned, than the way of build up of a model and finally the test and real cases are mentioned. The method can be used in any field of competitive environment such as markets, banks, firms, supplier-customer relations, etc.
Czech abstract: Článek pojednává o tvorbě modelu konkurenčního prostředí v podnikatelství. K tomuto účelu je použito diferenciální rovnice druhého řádu. nejdříve je zmíněna teorie, potom je vytvořen model a na závěr je uveden test a konkrétní aplikace. metodu lze využít v oblasti konkurenčního boje jako je obchodování, bankovnictví, podnikatelství, odběratelsko dodavatelské vztahy, atd.
English abstract: The article deals with the possible build up of a model of competitive environment in business. Two dimensional partial differential equations of second order are used. At first the theory is mentioned, than the way of build up of a model and finally the test and real cases are mentioned. The method can be used in any field of competitive environment such as markets, banks, firms, supplier-customer relations, etc.
Keywords: business, competitive environment, partial differential equations, model, PC program
RIV year: 2008
Released: 22.06.2008
Publisher: IIF USA
Location: USA
Pages from: 171
Pages to: 171
Pages count: 6