• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: Soft Computing and Its Use in Risk Management
Czech Title: Soft computing a jeho využítí při řízení rizik
English Title: Soft Computing and Its Use in Risk Management
Author(s): DOSTÁL, P.
Type: journal article
Language: en
Original Abstract: New analytical methods have begun to be used in risk management. The methods such as fuzzy logic, neural network and genetic algorithms rank among them. The article shortly describes these methods and represents their possible applications in the risk management. These methods can contribute to decreasing of the risk and thus the human and material losses.
Czech abstract: Článek pojednává o nových analytických metodách používaných v řízení rizik, jako je fuzzy logika, neuronové sítě a genetické algoritmy. Článek popisuje výše uvedené metody a prezentuje jejich použití.
English abstract: New analytical methods have begun to be used in risk management. The methods such as fuzzy logic, neural network and genetic algorithms rank among them. The article shortly describes these methods and represents their possible applications in the risk management. These methods can contribute to decreasing of the risk and thus the human and material losses.
Keywords: Risk management, soft computing, fuzzy logic, genetic algorithms, neural networks
RIV year: 2007
Released: 08.12.2007
Publisher: CERM, s.r.o.
Location: Brno
Pages from: 7
Pages to: 13
Pages count: 7