• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: Simulation of Petrol Station Competetive Environment
Czech Title: Simulace konkurenčního prostředí čerpacích stanic
English Title: Simulation of Petrol Station Competetive Environment
Author(s): DOSTÁL, P.
Type: conference paper
Language: en
Original Abstract: The article deals with the decision making in the field of economy and management. The tool for decision making is represented by two dimensional partial differential equations of second order. The solution is focused on the judgmental forecasting of competitive environment in the branch of petrol stations. At first the theory is mentioned, then the way of building up a model and finally the case study of competitive environment of placement of a new petrol station is discussed.
Czech abstract: Článek pojednává o rozhodovacím procesu v oblasti ekonomie a managementu. Pro účely rozhodování je použito simulaci parciální diferenciální rovnicí druhého řádu. Řešení je zaměřeno na úsudkové předvídání konkurenčního boje v prostředí čerpacích stanic. Nejdříve je uvedena teorie, dále způsob tvorby modelu. Je uvedena případová studie umístění nové čerpací stanice z pohledu konkurenčního boje.
English abstract: The article deals with the decision making in the field of economy and management. The tool for decision making is represented by two dimensional partial differential equations of second order. The solution is focused on the judgmental forecasting of competitive environment in the branch of petrol stations. At first the theory is mentioned, then the way of building up a model and finally the case study of competitive environment of placement of a new petrol station is discussed.
Keywords: simulation, competitive environment, model, petrol stations
RIV year: 2010
Released: 23.06.2010
Publisher: VUT v Brně
Location: Brno
ISBN: 978-80-214-4120-0
Book: MENDEL 2010 16th International Conference on Soft Computing
Edition: 1
Edition number: 1
Pages from: 401
Pages to: 404
Pages count: 4