• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: The Model of Competitive Environment
Czech Title: Model konkurenčního prostředí
English Title: The Model of Competitive Environment
Author(s): DOSTÁL, P.
Type: conference paper
Language: en
Original Abstract: The article deals with the possible method of simulation of competitive environment. The two dimensional partial differential equation of second order is used. At first the theory is mentioned, than the way of the solution and finally the examples are mentioned. The method is possible to use in any field of competitive environment such as markets, banks, firms etc.
Czech abstract: Článek pojednává o možné metodě simulace konkurečního prostředí. Je použito dvoudimenzionální parciální diferenciální rovnice. Je uvedena teorie a možné využití.
English abstract: The article deals with the possible method of simulation of competitive environment. The two dimensional partial differential equation of second order is used. At first the theory is mentioned, than the way of the solution and finally the examples are mentioned. The method is possible to use in any field of competitive environment such as markets, banks, firms etc.
Keywords: competitive environment, simulation, partial differential equations, business, economy, finance
RIV year: 2007
Released: 10.09.2007
Publisher: VUT v Brně
Location: Brno
ISBN: 978-80-214-3473-8
Book: Mendel 07
Pages from: 50
Pages to: 56
Pages count: 6