• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: Project success evaluation model based on FIS
Czech Title: Model hodnocení úspěšnosti projektu založený na FIS
English Title: Project success evaluation model based on FIS
Author(s): DOSKOČIL, R.; DOSTÁL, P.
Type: conference paper
Language: en
Original Abstract: The article presents the expert fuzzy model for evaluation of project success. It is also verified and further specified there. The fuzzy inference system (FIS) consists of three input variables one rule block and one output variable. The fuzzy inference system for evaluation of project success is presented in the form of a case study. Methods of analysis, synthesis and techniques of mathematical fuzzy modelling (fuzzy sets, fuzzy logic) were used to fulfil the aim. The aim of the article is to present an expert decision-making fuzzy model for evaluation of project success in the form of a case study.
Czech abstract: Článek představuje expertní fuzzy model hodnocení úspěšnosti projektu formou případové studie, což je jeho hlavním cílem. Fuzzy inferenční systém (FIS) se skládá ze tří vstupních proměnných, jednoho bloku pravidel a jedné výstupní proměnné. Metody analýzy, syntézy a techniky matematického fuzzy modelování (fuzzy množiny, fuzzy logika) byly použity k dosažení cíle.
English abstract: The article presents the expert fuzzy model for evaluation of project success. It is also verified and further specified there. The fuzzy inference system (FIS) consists of three input variables one rule block and one output variable. The fuzzy inference system for evaluation of project success is presented in the form of a case study. Methods of analysis, synthesis and techniques of mathematical fuzzy modelling (fuzzy sets, fuzzy logic) were used to fulfil the aim. The aim of the article is to present an expert decision-making fuzzy model for evaluation of project success in the form of a case study.
Keywords: Project management, decision-making, project success, fuzzy logic, soft computing.
Released: 20.09.2017
Publisher: Faculty of Business and Management, Brno University of Technology
Location: Brno, Czech Republic
ISBN: 978-80-214-5532-0
Book: PERSPECTIVES OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN DIGITAL AGE: ECONOMICS, MANAGEMENT, FINANCE AND SYSTEM ENGINEERING FROM THE ACADEMIC AND PRACTIONERS VIEWS
Edition number: 1.
Pages from: 149
Pages to: 155
Pages count: 7