• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: Risk Investment and Fuzzy Interface System
Czech Title: Investiční riziko a FIS
English Title: Risk Investment and Fuzzy Interface System
Author(s): DOSTÁL, P.; RUKOVANSKÝ, I.; DOSKOČIL, R.
Type: conference paper
Language: en
Original Abstract: The aim of the article is the presentation of the use of fuzzy interface system for the risk investment evaluation. The fuzzy logic theory has had successful applications in risk analysis. The processes are focused on private corporate to avoid high risk business, therefore the details of applications, successful or not, are not published very often. The created fuzzy interface model helps in decentralization of decision-making processes to be standardized, reproduced, and documented. The risk evaluation plays very important roles especially in business because it helps to reduce costs.
Czech abstract: Cílem článku je prezentace využití systému FIS pro hodnocení rizikových investic. Teorie fuzzy logiky má úspěšné uplatnění v analýze rizik. Procesy se zaměřují na soukromé korporace, aby docházelo ke snižování podnikatelských rizik. Vytvořený model FIS slouží jako nástroj pro podporu rozhodování. Hodnocení rizik hraje velmi důležitou úlohu zejména v podnikání, protože pomáhá snižovat náklady.
English abstract: The aim of the article is the presentation of the use of fuzzy interface system for the risk investment evaluation. The fuzzy logic theory has had successful applications in risk analysis. The processes are focused on private corporate to avoid high risk business, therefore the details of applications, successful or not, are not published very often. The created fuzzy interface model helps in decentralization of decision-making processes to be standardized, reproduced, and documented. The risk evaluation plays very important roles especially in business because it helps to reduce costs.
Keywords: risk investment, fuzzy interface system, soft computing, fuzzy logic, decision making
Released: 03.05.2017
Publisher: International Business Information Management Association (IBIMA)
Location: Vienna, Austria
ISBN: 978-0-9860419-7-6
Book: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth
Edition number: 1.
Pages from: 117
Pages to: 121
Pages count: 5