• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: Identification of Gifted Students via ANFIS for a Purpose of their Inclusion into Special Educational Program
Czech Title: Identifikace nadaných studentů prostřednictvím ANFIS za účelem jejich zařazení do speciálního vzdělávacího programu.
English Title: Identification of Gifted Students via ANFIS for a Purpose of their Inclusion into Special Educational Program
Author(s): DOSTÁL, P.; MACHŮ, E.; RUKOVANSKÝ, I.
Type: conference paper
Language: en
Original Abstract: The article deals with the identification of gifted students via Artificial Neural Fuzzy Interface System (ANFIS). Students were evaluated with three criteria: Superior creativity, Logical thinking and Learning quality. The research problem is how to identify gifted students. The ANFIS was used for identification of gifted students, which will lead to inclusion of students into special educational program. The advantage of ANFIS comes from setup of fuzzy rules and membership functions via data for identification process.
Czech abstract: Článek se zabývá identifikace nadaných studentů prostřednictvím umělé neuronové Fuzzy rozhraní systému (ANFIS). Studenti byli hodnoceny s třemi kritérii: vynikající tvořivosti, logické myšlení a učení kvalitu. Problém výzkumu je, jak identifikovat nadané studenty. ANFIS byl použit k identifikaci nadaných studentů, což povede k zařazení studentů do speciální vzdělávací program. Výhoda ANFIS pochází z nastavení fuzzy pravidel a funkce členství prostřednictvím data pro identifikaci procesu.
English abstract: The article deals with the identification of gifted students via Artificial Neural Fuzzy Interface System (ANFIS). Students were evaluated with three criteria: Superior creativity, Logical thinking and Learning quality. The research problem is how to identify gifted students. The ANFIS was used for identification of gifted students, which will lead to inclusion of students into special educational program. The advantage of ANFIS comes from setup of fuzzy rules and membership functions via data for identification process.
Keywords: gifted student, identification, educational program, ANFIS
Released: 09.11.2016
Publisher: IBIMA publihing
Location: Spain
ISBN: 978-0-9860419-8-3
Book: Proceedings of The 28th International Business Information Management Association Conference
Edition: IBIMA Publishing
Edition number: 1
Pages from: 2105
Pages to: 2113
Pages count: 9