• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: Economy and Application of Chaos Theory
Czech Title: Ekonomie a aplikace využití teorie chaosu
English Title: Economy and Application of Chaos Theory
Author(s): DOSTÁL, P.; RUKOVANSKÝ, I.
Type: journal article
Language: en
Original Abstract: The theory of chaos came into being in solution of technical problems, where it describes the behaviour of nonlinear systems that have some hidden order, but still behave like systems controlled by chance. A linear model can describe a real system only if it is linear. If this is not fulfilled, then such models can simulate the real system only under ideal conditions, only for a short time. If a system is a nonlinear dynamic, a deterministic system it can generate not only the permanent trends and cycles, but it can also include random-looking behaviour. Processes of such behaviour are present in the economy.
Czech abstract: Teorie chaosu vznikla při řešení technických problémů, kde popisuje chování nelineárních systémů, které mají nějaký skrytý řád, ale přesto se chovají jako systémy řízené náhodou. Lineární model popisuje skutečný systém pouze v případě, že je lineární. Pokud to není splněno, takové modely mohou simulovat reálný systém pouze za ideálních podmínek, a to pouze na krátkou dobu. Je-li systém nelineární dynamický, deterministický systém, je možné vytvářet nejen trvalé trendy a cykly, ale zahrnuje také náhodně vyhlížející chování. Procesy takového chování jsou přítomny v ekonomice.
English abstract: The theory of chaos came into being in solution of technical problems, where it describes the behaviour of nonlinear systems that have some hidden order, but still behave like systems controlled by chance. A linear model can describe a real system only if it is linear. If this is not fulfilled, then such models can simulate the real system only under ideal conditions, only for a short time. If a system is a nonlinear dynamic, a deterministic system it can generate not only the permanent trends and cycles, but it can also include random-looking behaviour. Processes of such behaviour are present in the economy.
Keywords: Chaos, attractor, logistic function, Hurst exponent, fractals
Released: 01.10.2015
Location: USA
Pages from: 18
Pages to: 23
Pages count: 6