• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: Multicriteria Evaluation of Gifted Students
Czech Title: Multikriteriální hodnocení nadaných studentů
English Title: Multicriteria Evaluation of Gifted Students
Author(s): DOSTÁL, P.; MACHŮ, E.; ŠKAPA, S.
Type: conference paper
Language: en
Original Abstract: The article deals with the multi-criteria evaluation of gifted students. Students were evaluated with nine criteria: level of learning quality, logic thinking, creativity in spoken and written expressions, broad vocabulary application, text comprehension, knowledge of school subject, reading, speaking, activity and motivation. The research problem is how to evaluate these multicriteria into one final outcome. The fuzzy logic was used for evaluation of gifted students. The advantage of fuzzy logic comes from using of vague variables and settings of weights of importance in used evaluation process.
Czech abstract: Článek se zabývá multikriteriálním hodnocením nadaných studentů. Studenti byli hodnoceny devíti kritérii: úroveň kvality, logické myšlení, kreativita v mluveném a psaném vyjadřování, šíře používané slovní zásoby, porozumění textu, znalost vyučovaných předmětů, čtení, mluvení, aktivita a motivace. Výzkumným problém je, jak hodnotit tyto vícekriteriální vstupy jedním konečným výsledkem. Fuzzy logika byla použita pro hodnocení nadaných studentů. Výhoda fuzzy logika vychází z využití vágních proměnných a nastavení vah důležitých v procesu hodnocení.
English abstract: The article deals with the multi-criteria evaluation of gifted students. Students were evaluated with nine criteria: level of learning quality, logic thinking, creativity in spoken and written expressions, broad vocabulary application, text comprehension, knowledge of school subject, reading, speaking, activity and motivation. The research problem is how to evaluate these multicriteria into one final outcome. The fuzzy logic was used for evaluation of gifted students. The advantage of fuzzy logic comes from using of vague variables and settings of weights of importance in used evaluation process.
Keywords: gifted student, evaluation of gifted students, fuzzy logic
Released: 04.05.2016
Publisher: IBIMA publihing
Location: Italy
ISBN: 978-0-9860419-6-9
Book: Proceedings of The 27th International Business Information Management Association Conference
Edition: IBIMA Publishing
Edition number: 1
Pages from: 262
Pages to: 268
Pages count: 8