• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: Fuzzy Clustering and its Application in Education of Gifted Students
Czech Title: Fuzzy klastrování aplikovaná na výuku nadaných dětí
English Title: Fuzzy Clustering and its Application in Education of Gifted Students
Author(s): DOSTÁL, P.; MACHŮ, E.
Type: conference paper
Language: en
Original Abstract: The article deals with the application of the Fuzzy Clustering in education and also the identification of gifted students by the individualizing system of Mastery Learning. In Mastery Learning we group the students according their type and level of giftedness and increase student´s motivation and learning effectivity hereby. For dividing students into groups several evaluation tests are used. Fuzzy clustering brings the possibility how to evaluate partial outcomes (criteria) with different conditions and relevance. The article describes application of Fuzzy Clustering in concrete case study, which aim was to find the most efficient group – group of gifted students.
Czech abstract: Článek se zabývá aplikací Fuzzy Clustering ve vzdělávání a také identifikace nadaných žáků ze strany individualizace systému Mastery Learning. V Mastery Learning jsou studenti rozděleni podle typu a úrovně nadání za účelem zvýšit motivaci studenta a efektivitu učení. Pro rozdělení studentů do skupin bylo využito několik hodnotících testů. Fuzzy klastrování přináší možnost, jak hodnotit dílčí výsledky (kritéria) s různými podmínkami a relevancí. Článek popisuje aplikaci fuzzy klastrování na případové studie, jejíž cílem bylo najít co nejefektivnější skupina - skupina nadaných studentů.
English abstract: The article deals with the application of the Fuzzy Clustering in education and also the identification of gifted students by the individualizing system of Mastery Learning. In Mastery Learning we group the students according their type and level of giftedness and increase student´s motivation and learning effectivity hereby. For dividing students into groups several evaluation tests are used. Fuzzy clustering brings the possibility how to evaluate partial outcomes (criteria) with different conditions and relevance. The article describes application of Fuzzy Clustering in concrete case study, which aim was to find the most efficient group – group of gifted students.
Keywords: Fuzzy logic, Fuzzy Clustering, Giftedness, Gifted student, Mastery learning
Released: 11.11.2015
Publisher: IBIMA publihing
Location: Madrid
ISBN: 978-0-9860419-5-2
Book: Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth
Pages from: 1331
Pages to: 1336
Pages count: 6