• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: Bussiens Forecasting via Soft Computing Methods
Czech Title: Bzynzs prognózování prostřednictvím metod soft computingu
English Title: Bussiens Forecasting via Soft Computing Methods
Author(s): DOSTÁL, P.; ŠKAPA, S.
Type: conference paper
Language: en
Original Abstract: Forecasting methods have had successful applications in business. Nowadays the new theories of soft computing are used in this field because it helps to lead to higher profits. There are especially the methods such as fuzzy logic, neural networks and genetic algorithms. The fields of applications of forecasting methods in business cover a wide area of applications.
Czech abstract: Metody předvídání jsou úspěšné v podnikání. V současné době jsou použity v této oblasti nové teorie soft computingu za účelem vyšších zisků. Jedná se zejména o metody, jako je fuzzy logiky, neuronové sítě a genetické algoritmy. Oblasti aplikací prognostických metod v podnikání pokrývají širokou oblast aplikací.
English abstract: Forecasting methods have had successful applications in business. Nowadays the new theories of soft computing are used in this field because it helps to lead to higher profits. There are especially the methods such as fuzzy logic, neural networks and genetic algorithms. The fields of applications of forecasting methods in business cover a wide area of applications.
Keywords: forecasting;soft computing;fuzzy logic;neural networks;genetic algorithms
Released: 04.11.2015
Publisher: Tanger ltd.
Location: Jeseník
ISBN: 978-80-87294-61-1
Book: Carpathian Logistics Congress
Edition number: 1
Pages from: 19
Pages to: 24
Pages count: 6