• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: Description of Fatigue Crack Propagation under Mixed-mode II+III in Terms of J-integral
Czech Title: Popis šíření únavové trhliny v módech II, III a II+III pomocí J-integrálu
English Title: Description of Fatigue Crack Propagation under Mixed-mode II+III in Terms of J-integral
Author(s): HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; VOJTEK, T.; POKLUDA, J.
Type: journal article
Language: en
Original Abstract: The paper is dedicated to experiments on near-threshold fatigue cracks under mixedmode II+III in the ARMCO iron. The mixed mode crack growth was described using an equivalent factor ΔJeff,eq = (1 - α)ΔJeff,eqII + αΔJeff,eqIII. The most appropriate description was found for α = 0.67 indicating that the mode III component should be more efficient than that of the mode II which is in contradiction of a ΔKeq–based analysis. This result shows that, unlike in the austenitic steel, the difference in the efficiency of modes II and III in the ARMCO iron is very small.
Czech abstract: Článek je věnován experimentům na únavových trhlinách ve smíšeném módu II + III v prahové oblasti v ARMCO železe. Růst trhlin ve smíšeném módu II + III byl popsán pomocí ekvivalentního faktoru ΔJeff,eq = (1 - α)ΔJeff,eqII + αΔJeff,eqIII. Nejvhodnější popis byl nalezen pro α = 0,67, který ukazuje na to, že složka módu III by měla být účinnější než složka v módu II, což je v rozporu s analýzou založenou na ΔKeq. Výsledek také ukazuje, že, na rozdíl od austenitickéocel, je rozdíl v účinnosti módů II a III v ARMCO železe velmi malý.
English abstract: The paper is dedicated to experiments on near-threshold fatigue cracks under mixedmode II+III in the ARMCO iron. The mixed mode crack growth was described using an equivalent factor ΔJeff,eq = (1 - α)ΔJeff,eqII + αΔJeff,eqIII. The most appropriate description was found for α = 0.67 indicating that the mode III component should be more efficient than that of the mode II which is in contradiction of a ΔKeq–based analysis. This result shows that, unlike in the austenitic steel, the difference in the efficiency of modes II and III in the ARMCO iron is very small.
Keywords: mixed mode, J-integral range, crack growth, ARMCO iron
Released: 23.09.2015
Publisher: Trans Tech Publications
Location: Switzerland
Pages from: 145
Pages to: 148
Pages count: 4