• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: Analysis of fatigue crack propagation under mixed mode II + III in ARMCO iron
Czech Title: Analýza šíření únavových trhlin ve smíšeném módu II + III v ARMCO železe
English Title: Analysis of fatigue crack propagation under mixed mode II + III in ARMCO iron
Author(s): VOJTEK, T.; POKLUDA, J.; ŠANDERA, P.; HORNÍKOVÁ, J.; HOHENWARTER, A.; PIPPAN, R.
Type: journal article
Language: en
Original Abstract: Near-threshold propagation of shear cracks under mixed-mode II + III loading was investigated in ARMCO iron. Special specimens for simultaneous growth of cracks in II, III and II + III loading modes were employed in these experiments. All experiments were performed under small-scale yielding as verified by both analytical and numerical approaches.
Czech abstract: Šíření smykových trhlin v prahové oblasti ve smíšeném zatěžovacím módu II + III bylo zkoumáno v ARMCO železe. V experimentech byly použity speciální vzorky pro růst trhlin zatěžovaných současně v módech II, III a II + III. Všechny experimenty byly prováděny za podmínek small-scale yielding, jak bylo také ověřeno analytickými a numerickými metodami.
English abstract: Near-threshold propagation of shear cracks under mixed-mode II + III loading was investigated in ARMCO iron. Special specimens for simultaneous growth of cracks in II, III and II + III loading modes were employed in these experiments. All experiments were performed under small-scale yielding as verified by both analytical and numerical approaches.
Keywords: Mixed mode II + III, Equivalent stress intensity factor, Small-scale yielding, ARMCO iron
Released: 01.07.2015
Publisher: Elsevier
Pages from: 47
Pages to: 52
Pages count: 6