• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: Clustering and Soft Computing
Czech Title: Klastrování a soft Computing
English Title: Clustering and Soft Computing
Author(s): DOSTÁL, P.
Type: conference paper
Language: en
Original Abstract: Clustering has had successful applications in many fields. There are various methods of soft computing methods possible to use for this purposes. It could be fuzzy logic, neural networks and genetic algorithms. The case study of the use of soft computing clustering methods and their comparison are mentioned in the article.
Czech abstract: Klastrování se úspěšně využívá v mnoha odvětvích. Pro tyto účely se využívá nejrůznějších metod, včetně metod soft computingu. Jde o teorii fuzzy fuzzy logiky, neuronových sítí a genetických algoritmů. Článek pojednává o metodách soft computingu v oblasti klastrování a uvádí jejich porovnání.
English abstract: Clustering has had successful applications in many fields. There are various methods of soft computing methods possible to use for this purposes. It could be fuzzy logic, neural networks and genetic algorithms. The case study of the use of soft computing clustering methods and their comparison are mentioned in the article.
Keywords: Clustering, soft computing, fuzzy logic, neural networks , genetic algorithms
RIV year: 2014
Released: 04.11.2014
Publisher: Humusoft s.r.o.
Location: Bratislava
ISBN: 978-80-7080-898-6
Book: Technical Computing Bratislava 2014
Pages from: 24
Pages to: 24
Pages count: 92