• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Research & Development Results

Publication detail

Original Title: Fuzzy Clustering and Loan Risk Evaluation
Czech Title: Fuzzy klastrování a vyhodnocení úvěrového rizika
English Title: Fuzzy Clustering and Loan Risk Evaluation
Author(s): DOSTÁL, P.; ŠKAPA, S.
Type: conference paper
Language: en
Original Abstract: Fuzzy logic has had successful applications in risk management. There are different methods used as a support for risk decision making. The article deals with the fundamentals of fuzzy clustering method. The case study of the use of this method is presented on the loan risk evaluation. The risk evaluation plays an important role nowadays.
Czech abstract: Fuzzy logka je úspěšnou aplikací v risk managementu. Existují nejrůznější metody pro podporu rozhodování za rizika. Článek pojednává o základech metody fuzzy klastrování. Je uvedena případová studie na vyhodnocení úvěrového rizika. vyhodnocení rizika hraje důležitou roli v současné době.
English abstract: Fuzzy logic has had successful applications in risk management. There are different methods used as a support for risk decision making. The article deals with the fundamentals of fuzzy clustering method. The case study of the use of this method is presented on the loan risk evaluation. The risk evaluation plays an important role nowadays.
Keywords: Fuzzy Clustering, Risk Evaluation, Loan
RIV year: 2014
Released: 23.06.2014
Publisher: Springer-Verlag
Location: Berlin Heidelberg
ISBN: 978-3-319-07401-6
Book: Nostradamus 2014: Prediction, Modeling and Analzsis of Complex systems
Pages from: 177
Pages to: 184
Pages count: 8
URL: http://www.springer.com/physics/complexity/book/978-3-642-33226-5